Author: Łukasz Doliński

artykuł na temat praw kobiet w ciąży

Prawa rodziców cz. I- Co to jest plan porodu i jak dobrze go przygotować? oraz przykładowy wzór planu porodu 2021 i 2022r.

Przygotuj się na żywioł ! Kiedy zaczyna się poród nie ma już czasu na przygotowania. Akcja porodowa to żywioł a dla nas liczy się tylko to, aby dziecko przyszło na świat zdrowe. Kiedy pojawiają się komplikacje czasami liczą się sekundy. Dlatego to bardzo ważne, aby przygotować się do tego znacznie wcześniej. Niezmiernie ważne jest, aby […]
Czytaj więcej

Czy zamknięcie siłowni przez COVID-19 było zgodne z prawem?

Sprawę zbadał Wojewódzki Sąd Administracyjny, który ocenił legalność kar za naruszenie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Klub przeciągania liny? Czy przeginania prawa? Po zamknięciu siłowni niektórzy właściciele udostępnili  swoje lokale  m.in.  dla członków Polskiego Związku Przeciągania Liny.  Za niewielką opłatą  każdy mógł zostać członkiem takiego związku i legalnie korzystać z siłowni. Rządowi nie spodobała się […]
Czytaj więcej
prawo odmowy zeznań

Przenigdy nie przyjmuj takiego mandatu! Czyli przekroczyłem 24 punkty i co dalej?

24 punkty i co dalej? Nie zga­dzaj się na karę, ponie­waż może się oka­zać, że jesteś nie­winny. Dokład­nie tak samo jak jeden z naszych klien­tów w ostat­nio wygra­nej przez nas spra­wie. 24 punkty i co dalej? Stało się! nasz klient prze­kro­czył magiczną liczbę 24 punk­tów kar­nych za wykro­cze­nia dro­gowe. Poli­cja skie­ro­wała do Sta­ro­sty wnio­sek o zwe­ry­fi­ko­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji do pro­wa­dze­nia […]
Czytaj więcej

Opodatkowanie Spółek Kapitałowych za pomocą tzw. Niemieckiego Funduszu Inwestycyjnego – czy to się opłaca?

Alternatywą dla podatku estońskiego, o którym pisałem ostatnio – może być inna instytucja, o której nie mówi się głośno – mianowicie tzw. „niemiecki fundusz inwestycyjny”.  Nazwa ta nie ma oficjalnego charakteru – stosowana jest z uwagi na zaczerpnięcie przez ustawodawcę modelu jaki funkcjonuje w Republice Federalnej Niemiec. Niemiecki fundusz inwestycyjny może okazać się dobrą alternatywą […]
Czytaj więcej

Podatek Estoński w Polskim systemie prawnym

Photo by Amol Tyagi on Unsplash Podatek Estoński w Polskim systemie prawnym Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych ( tzw. CIT) będący spółkami z o.o. lub akcyjnymi od stycznia 2021 r. mogą korzystać z nowego rozwiązania prawnopodatkowego  polskim systemie podatkowym. Mowa o tzw. podatku estońskim. Czy podatek estoński to rzeczywiście tak dobre rozwiązanie dla Spółek […]
Czytaj więcej

Bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przedawnienia roszczeń z umowy kredytu frankowego.

Photo by Sonja Langford on Unsplash PRZEDAWNIENIE CO TO TAKIEGO? Przed założeniem sprawy frankowej przeciwko bankowi warto upewnić się, że nasze roszczenie nie jest przedawnione. Przedawnienie to taki termin, który zamyka nam drogę do wydania korzystnego dla nas wyroku. Nie można bowiem korzystać ze swoich praw w nieskończoność. Większość roszczeń może być dochodzona tylko przez […]
Czytaj więcej

ANONIM TEŻ MA PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

artykuł dedykowany Dyrektorom Szkół i placówek oświatowych Photo by Stephen Phillips – Hostreviews.co.uk on Unsplash Jako inspektor ochrony danych bardzo często spotykam się z tematem dostępu do informacji publicznej. Często muszę zdecydować   czy udostępniać dane czy też odmówić. Wiele razy spotkałem się również z sytuacją kiedy pytający zwraca się o dostęp do informacji publicznej poprzez […]
Czytaj więcej

Jak wygrać sprawę frankową Etap III

Photo by Matt Cannon on Unsplash REKLAMACJA         Po przeprowadzeniu analizy umowy kredytu i ustaleniu, że zawiera ona nieuczciwe klauzule, ustaleniu wysokości całkowitych spłat uiszczonych na rzecz banku oraz przeliczeniu kredytu z pominięciem postanowień wiążących kredyt z walutą obcą, przychodzi czas na złożenie reklamacji.             Pismo z reklamacją powinno zawierać katalog roszczeń, […]
Czytaj więcej

Czy Sąd może ustalać treść nieprecyzyjnego testamentu?

Photo by Debby Hudson on Unsplash Najnowsza uchwała  Sądu Najwyższego z 26 lutego 2021  rozwiewa wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. W orzecznictwie od dłuższego czasu istniały wątpliwości czy sądy są władne ustalać treść testamentu za pomocą np. świadków lub innych dostępnych środków dowodowych. Uchwała, którą omówię w niniejszym artykule  zapadła na tle arcyciekawego stanu faktycznego, w […]
Czytaj więcej
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.