Jakie są koszty rozwodu? Ile kosztują usługi adwokata w sprawach o rozwód?

Jakie są koszty rozwodu ?

Koszty rozwodu są różne i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości czynności do wykonania przez pełnomocnika w sprawie. Istnieją też inne stałe koszty, który niemalże każdy będzie musiał ponieść w sprawie o rozwód. Nie ulega wątpliwości fakt, że większość kosztów sprawy o rozwód może stanowić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, tj. waszego pełnomocnika. Z tego względu też należy ocenić sprawy o rozwód jako te, które nie należą do najtańszych.

W pierwszej kolejności zapraszam do zapoznania się z artykułami „Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie” i „Co powinien zawierać pozew o rozwód”. Dowiesz się w nich, jakie są podstawowe przesłanki rozwodu jak również czym są więzi małżeńskie, a ponadto – jak napisać pozew o rozwód. Pamiętaj, że są to podstawowe informacje, które powinny znać osoby podejmujące tak trudną decyzję.

Wracając do kosztów sprawy o rozwód, należy zacząć od podstawowych opłat i kosztów. Zaczynając, należy w tym miejscu wymienić opłatę od samego pozwu o rozwód, która aktualnie wynosi 600,00 zł. Opłatę tę należy uiścić przed wysłaniem pozwu o rozwód do Sądu Okręgowego, a potwierdzenie dokonania opłaty również należy dołączyć do samego pozwu o rozwód.

Zwolnienie od kosztów w sprawie
o rozwód


W życiu bywają różne sytuacje i zdarza się, że osoba, która chce złożyć pozew o rozwód niestety nie posiada wystarczających środków finansowych. Nie raz słyszy się, że jedno z małżonków zostało bez grosza przy duszy. W takiej sytuacji już w treści pozwu o rozwód można zawrzeć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. 

W takim przypadku jako załącznik do pozwu o rozwód trzeba też dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. Wzór tego oświadczenia w formie formularza znajdziesz bez problemu w Internecie. Należy go wypełnić, a tym samym wskazać sądowi swoją ciężką sytuację materialną. Trzeba jednak pamiętać, że Sąd wyda stosowne postanowienie, w którym wskaże, czy zwolnił daną stronę postępowania o rozwód w całości, czy w części – na przykład do wysokości 200 zł. W takim wypadku
w terminie 7 dni od momentu otrzymania postanowienia należy opłacić pozew o rozwód we wskazanej kwocie, a potwierdzenie dokonania wpłaty wysłać do sądu.

Pełnomocnik z urzędu

 

W dalszej części wyjaśnię, jak może wyglądać wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, natomiast już ze wstępu można się domyśleć, że jest to największy wydatek. Osoba, która nie posiada środków finansowych może zawrzeć w pozwie o rozwód wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Kim jest pełnomocnik z urzędu? Jest to adwokat lub radca prawny, który będzie taką osobę reprezentować bez kosztów z jej strony – wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu pokrywa Skarb Państwa. Sądy chętniej ustanawiają pełnomocnika z urzędu w sprawach o rozwód w sytuacjach, kiedy sprawa okazuje się skomplikowana z perspektywy sądu. Sąd również bierze pod uwagę wyżej wspomnianą sytuację materialną tejże osoby. W tym wypadku również dołączamy do pozwu o rozwód oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Inne opłaty związane ze sprawą o rozwód

 

Pamiętaj, że w sprawie o rozwód możesz również zawnioskować o podział majątku dorobkowego małżonków. Niestety wiąże się z tym dodatkowa opłata, która wynosi 300,00 zł, jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału albo 1000,00 zł, jeśli nie. Trzeba dobrze przemyśleć tę kwestię, ponieważ jeśli Sąd dojdzie do wniosku, że podział majątku w rozwodzie okaże się skomplikowany a małżonkowie nie będą zgodni, to Sąd może odmówić dokonania tego podziału.

Jakie inne koszty mogą się pojawić podczas postępowania? Mogą się pojawić koszty związane z dowodami przeprowadzanymi przez Sąd, jak na przykład opinie biegłych, oględziny. Odnosząc się do opinii, to koszty mogą być przeróżne – zaczynając 1000,00 zł – 3 000,00 zł, kończąc na ogromnych kwotach w zależności od specjalności biegłego, obszerności opinii itd.

 

Ile kosztują usługi adwokata w sprawach o rozwód?


Reprezentowanie którejś ze stron w sprawie rozwodowej przez profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata lub radcy prawnego wiąże się z kosztami, czyli z wynagrodzeniem prawnika. Oczywiści każdy adwokat lub radca prawny wskaże, że wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, jest uzależnione od skomplikowania sprawy jak również ilości czynności do wykonania przez adwokata w sprawie. Jeden adwokat lub radca prawny wskaże kwotę 1 500,00 zł, a inny wskaże 20 000,00 zł. Dlaczego może być taka gigantyczna różnica? Jeśli strony się porozumiały i chcą rozwodu bez orzekania o winie, to rolą pełnomocnika jest dopilnowanie wszelkich formalności i odpowiednie przygotowanie swojego klienta do rozprawy przed Sądem. Najważniejszą kwestią jest to, że klient czuje się bezpieczniej i w razie sytuacji, gdy drugi małżonek w trakcie rozprawy zmieni zdanie, to pełnomocnik zachowa spokój i będzie mógł bez problemu zareagować na daną sytuację.

Rozważając kwestię wynagrodzenia pełnomocnika trzeba wziąć pod uwagę sytuację, kiedy sam pozew o rozwód będzie miał kilkadziesiąt stron samego uzasadnienia, a oprócz tego zostaną zgłoszone różne wnioski dowodowe w dużych ilościach, choćby 40 świadków na różne okoliczności. Samo przesłuchanie tych świadków przed Sądem zajmie kilka dni, a przygotowanie się do samych rozpraw, choćby opracowanie pytań do tych świadków zajmie jeszcze więcej czasu. Kolejną sprawą jest wielowątkowość – czasami w sprawach o rozwód występuje jeden wątek, na przykład: alkohol, zdrada, znęcanie się, ale nie można wykluczyć, że tych wątków jest znacznie więcej. Zdarzają się sytuacje, kiedy każdy z małżonków w sprawie o rozwód, gdzie Sąd bada, kto jest winny rozpadowi małżeństwa zeznaje niemalże cały dzień. Oczywiście są również sytuacje, kiedy strony zeznają krócej niż 5 minut. Dlatego żaden adwokat bądź radca prawny nie będzie w stanie od razu podać konkretnej stawki – dopiero po zapoznaniu się ze sprawą, stopniem skomplikowania i ilością czynności, jakie będzie musiał wykonać, będzie mógł wskazać ostateczną cenę.

Koszty postępowania i zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika w sprawach o rozwód


Oprócz wymienionych kosztów powyżej trzeba pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego to strona przegrywająca proporcjonalnie ponosi koszty procesu. Kiedy ktoś może przegrać?
W sytuacji, kiedy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego. Należy jednak pamiętać o złożeniu stosownego wniosku o zwrot kosztów procesu przez małżonka niewinnego, jak również zwrot kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.
W innym wypadku Sąd nie zasądzi zwrotu tych kosztów w sprawie o rozwód.

Natomiast jeśli Sąd nie orzekał o winie i doszło do rozwodu bez orzekania o winie, to w takim wypadku połowa z opłaty od pozwu o rozwód tj. 300,00 zł zostanie zwrócona powodowi (małżonek inicjujący postępowanie). Ponadto, pozostałe koszty procesu zostaną podzielone na pół, a koszty, które małżonkowie ponieśli na rzecz profesjonalnych pełnomocników – poniosą je we własnym zakresie. Innymi słowy, każdy zapłacił pełnomocnikowi z własnej kieszeni i nie otrzyma zwrotu kosztów.

Powyższe wskazane koszty dają obraz tego, że sprawa o rozwód może być bardzo kosztowna. Niestety trzeba pamiętać, że to nie koniec. Dlaczego? Jeśli małżonkowie nie będą potrafili dojść do porozumienia czy to w sprawie rozwodu jak i kwestii majątkowych, a w konsekwencji nie dokonają w ramach sprawy o rozwód  również podziału majątku, to niestety będzie ich czekać kolejne postępowanie, które może się okazać jeszcze bardziej kosztowne niż sama sprawa o rozwód – podział majątku.

O czym trzeba pamiętać przy kosztach rozwodu w 4 krokach:

  1. Opłata od pozwu o rozwód w wysokości 600,00 zł,
  2. Wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od poziomu skomplikowania sprawy o rozwód,
  3. Pamiętaj, że istnieje instytucja zwolnienia od kosztów i pełnomocnika z urzędu,
  4. Zakończenie postępowania o rozwód, w szczególności w przypadku przegranej również łączy się z poniesieniem kosztów przez małżonka przegrywającą na rzecz małżonka wygrywającego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu. Postaramy się pomóc.

 

Umów się na konsultację

JESTEŚMY ABY CI POMÓC

Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.