Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie – czyli 6 rzeczy, które Sąd bierze pod uwagę, orzekając o wysokości zadośćuczynienia

  • Strona Główna
  • Blog
  • Odszkodowania
  • Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie – czyli 6 rzeczy, które Sąd bierze pod uwagę, orzekając o wysokości zadośćuczynienia
zadośćuczynienie, porada, przesłanki, wysokość zadośćuczynienia

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie – czyli 6 rzeczy, które Sąd bierze pod uwagę, orzekając o wysokości zadośćuczynienia

 

Są pewne okoliczności, które mogą zwiększyć twoje szanse na uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia. W niniejszym artykule wybrałem kilka najważniejszych okoliczności, które liczą się w procesie dochodzenia zadośćuczynienia.

 

W ostatnim artykule podałem Ci 10 porad, które diametralnie zwiększają Twoje szanse na wysoką kwotę tytułem zadośćuczynienia. Musisz pamiętać, że w przypadku zadośćuczynienia z tytułu OC nie ma stałego cennika, który nakazywałby przyznanie sztywnych kwot za wypadek. Jest to zawsze kwestia indywidualna i bardzo ocenna.

Warto podkreślać niektóre okoliczności przed Sądem aby w ten sposób wykazać, że rozmiar krzywdy uzasadnia przyznanie wysokiej kwoty.

zadośćuczynienie
  1. Stopień uszczerbku na zdrowiu

Często klienci zadają mi pytanie, ile należy się za złamaną rękę a ile można dostać za uszkodzony kręgosłup. Każda sprawa odszkodowawcza jest inna a przypadek przypadkowi nierówny. Sądy nie są związane cennikiem czy też tabelą uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy sprawa trafia na wokandę, poszkodowany powinien zgłosić dowód z opinii biegłego lekarza danej specjalizacji. Biegli zawsze oceniają stopień uszczerbku na zdrowiu. Oceniając uszczerbek, bazują na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Rozporządzenie jest traktowane pomocniczo i nie przesądza o wysokości zadośćuczynienia. Nie może w decydujący sposób zważyć na ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy.

Kodeks cywilny nie zawiera żadnych kryteriów przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, stanowiąc jedynie, że ma być ono „odpowiednie”. Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić kwoty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.

Stopień uszczerbku jest brany pod uwagę pomocniczo – niezależnie od ustalonego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany powinien podkreślać, jakie czynności lubił robić przed wypadkiem, a czego po wypadku nie będzie w stanie robić.

Utrata możliwości wykonywania pewnych codziennych czynności, które kiedyś były oczywiste jest krzywdą, która powinna być oceniania bardzo indywidualnie. Dlatego tak istotne jest porównanie dawnego życia do sytuacji po wypadku. Występując o zadośćuczynienie często podkreślam takie aktywności, które klient kiedyś uwielbiał wykonywać np. przed wypadkiem jeździł na rowerze, grał z synami w piłkę, podróżował, chodził na basen itp. Jeśli na skutek wypadku utracił zdolność do robienia w/w rzeczy to jest to odpowiedni sygnał dla Sądu, aby zadośćuczynienie było wyższe.

  1. Długotrwałość choroby, leczenia, rehabilitacji (w tym również bolesność zabiegów);

Proces dochodzenia do siebie po wypadku trwa często bardzo długo. Im więcej czasu potrzeba na przywrócenie stanu zdrowia, jaki istniał przed wypadkiem, tym wyższe powinno być zadośćuczynienie. Cały przebieg leczenia jest widoczny w dokumentacji medycznej. Data zakończenia leczenia wskazuje, jak długo trwało leczenie, co ostatecznie przełoży się na wysokość zadośćuczynienia. Dobrze jest, aby po zakończeniu leczenia korzystać nadal z wizyt kontrolnych i monitorować stan swojego zdrowia po wypadku. Każda taka dodatkowa wizyta jest informacją dla sądu, że proces leczenia nadal trwa

szpital, leczenie, zadośćuczynienie
  1. Czynniki wpływające na poczucie krzywdy, uzależnione od konkretnego stanu faktycznego

Wypadek wypadkowi nierówny, dlatego o wysokości zadośćuczynienia ostatecznie zadecyduje indywidualna sytuacja każdego poszkodowanego. Ogólnie utrata zdrowia jest dotkliwa dla każdego człowieka, jednak w niektórych szczególnie uzasadnionych sytuacjach uszczerbek na zdrowiu może być dla niektórych osób o wiele bardziej krzywdzący, niż dla innych. Dla przykładu: inaczej np. utratę palca odczuje pianista, który żyje z gry na instrumencie a inaczej osoba, która nie jest w ogóle aktywna zawodowo (emeryt). Tak samo ktoś, kto całe życie poświęcił na uprawianie wyczynowego sportu i przygotowywał się do ważnych zawodów, inaczej odczuje utratę kończyny, która przekreśla wszelkie jego życiowe plany.

Innym przykładem może być strata bliskiej osoby w wypadku. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby zawsze zależy od relacji. Im silniejsza więź, tym zadośćuczynienie będzie wyższe.

  1. Poczucie bezradności życiowej oraz niekorzystne widoki na przyszłość

Niektóre wypadki są szczególnie trudne i wywołują bardzo poważne konsekwencje w życiu poszkodowanego. Dla przykładu może się okazać, że w wyniku wypadku poszkodowany nie będzie mógł pracować w wyuczonym zawodzie. Będzie zmuszony porzucić dotychczasową pracę, która była dla niego spełnieniem marzeń. Jest to okoliczność, która powinna być brana pod uwagę przez Sąd rozstrzygający wysokość zadośćuczynienia.

  1. Płeć

Często okazuje się, że czynnikiem decydującym o wysokości zadośćuczynienia może być również płeć. Przykład: dla kobiety oszpecenie ciała blizną będzie szczególnie dotkliwe. Blizna może być krępująca i wywoła większe poczucie krzywdy niż np. dla mężczyzny.

Innym przykładem może być uszczerbek na zdrowiu w postaci złamania miednicy – dolegliwość ta może spowodować u kobiety poważne komplikacje, nie wykluczające nawet przeciwwskazania do zajścia w ciążę. Złamanie miednicy nie będzie jednak aż tak dotkliwe w skutkach w przypadku mężczyzny.

Wobec powyższego, kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu tego rodzaju dla kobiety powinna być w takim przypadku dużo wyższa.

  1. Wiek

Wiek poszkodowanego odgrywa również bardzo istotną rolę w przypadku ustalania wysokości zadośćuczynienia. W orzecznictwie podkreśla się, że  „Utrata szans na prowadzenie normalnego życia, utrata zdolności do pracy, możliwości realizacji zamierzonych celów, zainteresowań i pasji jest szczególnie dotkliwa dla człowieka młodego, który doznał utraty zdrowia będąc w pełni sił i możliwości” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 2015 r. I ACa 16/15).

Przyjmuje się, że zwykle większą krzywdą jest kalectwo u młodej osoby, w pełni sił, niż u człowieka starszego, schorowanego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2014 r. I ACa 837/13).

Umiejętne wykorzystanie w/w okoliczności pomaga w osiągnięciu wysokiego zadośćuczynienia w każdej sprawie odszkodowawczej.

 

Adwokat Łukasz Doliński

 
 

Umów się na konsultację

Jesteśmy aby ci pomóc

Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.