Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

Czy warto zawrzeć umowę z bankiem?

W toku spraw dotyczących kredytów frankowych kilka banków oferuje konsumentom zawieranie ugód. Zdarza się to przede wszystkim
w sprawach, które zostały już skierowane do sądu.

Kredyt frankowy a ugoda

 

Na etapie formułowania roszczeń kredytobiorcy w toku postępowania reklamacyjnego banki nie są skłonne do przedstawiania rozwiązań polubownych. Skierowanie pozwu do sądu sprawia, że bank chętniej podejmie negocjacje z frankowiczem.

W trakcie sporu sądowego może pojawić się propozycja zakończenia go w sposób polubowny. Każdą propozycję ugodową należy przeanalizować pod kątem konkretnej sprawy – nie każda ugoda jest bowiem korzystna dla kredytobiorcy. Z praktyki wynika, że negocjacje ugodowe z bankiem zmierzają przede wszystkim do zmniejszenia wysokości zadłużenia i/lub zastosowania innych parametrów przeliczenia kredytu frankowego. Banki zmierzają głównie do tego, by umowa nadal obowiązywała strony.

Z perspektywy banku, lepszym rozwiązaniem jest dalsze trwanie umowy i zarabianie
na niej przez kilka lub kilkanaście kolejnych lat, niż unieważnienie jej przez sąd.

Z punktu widzenia kredytobiorcy ważne jest przede wszystkim zmniejszenie rozmiarów długu. Redukcja zadłużenia może nastąpić na skutek zastosowania innego kursu franka szwajcarskiego do przeliczenia kredytu i/lub jego przewalutowanie.

W przypadku wprowadzenia do umowy innego kursu CHF kredytobiorca może uzyskać nadpłatę kredytu i rozliczyć ją w sposób uzgodniony z bankiem tzn. otrzymać jej zwrot lub zaliczyć ją na poczet przyszłych rat kredytu. Na skutek przewalutowania kredyt frankowy staje się natomiast kredytem złotówkowym.

Zdarza się, że w ramach ugody z bankiem kredyt frankowy zostaje uznany za spłacony w całości. Taka sytuacja może być bardzo korzystna dla konsumenta. Uznanie kredytu za spłacony definitywnie kończy spór z bankiem, wyklucza jakiekolwiek roszczenia stron, natomiast kredytobiorca może wykreślić z księgi wieczystej hipotekę, która zabezpieczała kredyt.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie pomocny i chcesz dowiedzieć się więcej na temat twojej sprawy, umów się na konsultację.Umów się na konsultację

JESTEŚMY ABY CI POMÓC

Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.