Author: Krzysztof Puzio

Roszczenie o zapłatę przez kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czyli jak banki próbują wskrzeszać martwe umowy

Roszczenie o zapłatę przez kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

…czyli jak banki próbują wskrzeszać martwe umowy Unieważnienie umowy kredytu frankowego rodzi dwie zasadnicze konsekwencje. Po pierwsze, umowa zostaje wyeliminowana z obrotu, co oznacza, że nie wiąże stron i nie wywołuje skutków, jakie w niej przewidziano. Ponadto, upadają wszystkie zabezpieczenia kredytu, w tym przede wszystkim hipoteka. Po drugie, bank jest zobowiązany do zwrotu na rzecz […]
Czytaj więcej
Unieważnienie kredytu złotówkowego

Czy umowa kredytu złotówkowego może zostać unieważniona?

Nieważność umowy kredytu jest najczęściej kojarzona z kredytem powiązanym z walutą obcą, przede wszystkim z frankiem szwajcarskim. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie tzw. kredyty frankowe zawierają postanowienia nieuczciwe. Klauzul krzywdzących konsumenta można doszukać się również w umowach kredytów złotówkowych. Harmonogram spłaty kredytu Często spotykanym schematem jest uprawnienie banku do aktualizacji harmonogramu i przesyłania go […]
Czytaj więcej
Zabezpieczenie powództwa w sprawie roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego

Na czym polega zabezpieczenie powództwa w sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego?

W sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego konsument może postarać się o zabezpieczenie powództwa. Jego uzyskanie powoduje, że kredytobiorca nie musi spłacać kredytu przez cały proces, a bank nie może wypowiedzieć umowy. Poniższy artykuł przedstawia jak wygląda droga do zabezpieczenia i jakie korzyści odnosi kredytobiorca, który je uzyska. Czym jest zabezpieczenie powództwa? Regulacje dotyczące zabezpieczenia […]
Czytaj więcej
Oprocentowane zmienne kredytu

Czy frankowicze mogą skorzystać z ulgi podatkowej?

Na początku 2022 roku liczba ugód zawieranych przez frankowiczów z bankami istotnie zmalała. Powodem tej sytuacji była niepewność co do podatkowych skutków ugód. Wszystko zmieniło się jednak w dniu  15 marca 2022 r. Dlaczego?    Wyjaśnia adw. Krzysztof Puzio, ekspert z prawa bankowego oraz kredytów walutowych.   Minister zwlekał z wydaniem Rozporządzenia   Od 15 marca […]
Czytaj więcej
Czy warto zawrzeć umowę z bankiem?

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

W toku spraw dotyczących kredytów frankowych kilka banków oferuje konsumentom zawieranie ugód. Zdarza się to przede wszystkim w sprawach, które zostały już skierowane do sądu. Kredyt frankowy a ugoda   Na etapie formułowania roszczeń kredytobiorcy w toku postępowania reklamacyjnego banki nie są skłonne do przedstawiania rozwiązań polubownych. Skierowanie pozwu do sądu sprawia, że bank chętniej […]
Czytaj więcej
Jak wygrać sprawę frankową?

Jak wygrać sprawę frankową Etap III

Etap III. Złożenie reklamacji Po przeprowadzeniu analizy umowy kredytu i ustaleniu, że zawiera ona nieuczciwe klauzule, ustaleniu wysokości całkowitych spłat uiszczonych na rzecz banku oraz przeliczeniu kredytu z pominięciem postanowień wiążących kredyt z walutą obcą, przychodzi czas na złożenie reklamacji. Co powinna zawierać reklamacja? Pismo z reklamacją powinno zawierać katalog roszczeń, jakie konsument formułuje wobec […]
Czytaj więcej
Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego krok po kroku

Zapraszamy na cykl artykułów, w których krok  po kroku omawiamy  wszystkie etapy sprawy o unieważnienie umowy kredytu frankowego.  Poniższy artykuł dotyczy etapu pierwszego tj. analizy umowy.  Etap I. Analiza umowy – poszukiwanie nieważnych postanowień umownych Sprawę roszczeń z umowy kredytu walutowego można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest analiza treści postanowień umownych. Jest […]
Czytaj więcej
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.