Etap II sprawy o roszczenie z umowy kredytu walutowego

Przeliczenie kredytu i ustalenie wysokości dotychczasowych spłat

Etap II. Przeliczenie kredytu i ustalenie wysokości dotychczasowych spłat

Jakie roszczenia przysługują kredytobiorcy?

Po przeprowadzeniu analizy umowy kredytu powiązanego z walutą obcą przychodzi czas na ocenę czy konsumentowi przysługują wobec banku roszczenia, a jeśli tak, to jakie. Roszczenia te są zazwyczaj dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, umowa kredytu indeksowanego lub denominowanego może zawierać klauzule, których wadliwość pozwala konsumentowi domagać się unieważnienia jej w całości, ewentualnie ustalenia bezskuteczności klauzul wiążących kredyt z walutą obcą (potocznie zwane ,,odfrankowieniem”).

Po drugie, w związku z roszczeniem o unieważnienie umowy lub ustalenie bezskuteczności klauzul, konsumentowi z reguły przysługuje roszczenie o zapłatę.

Historia spłaty kredytu

W celu ustalenia wysokości kwoty, jakiej kredytobiorca może domagać się od banku w związku z wadliwością umowy kredytu, należy wykonać dwie czynności.

Pierwszą z nich jest wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia o wysokości spłat, jakie dotychczas zostały uiszczone od początku spłaty kredytu. Chodzi o wszystkie płatności, czyli zarówno raty kapitałowo-odsetkowe, jak i wszelkie opłaty manipulacyjne. Zaświadczenie z banku powinno również wskazywać kiedy kredyt został wypłacony, w ilu transzach, jaka była wysokość każdej z transz oraz kwotę transz kredytu w walucie polskiej i walucie zagranicznej. W celu uzyskania z banku zaświadczenia należy złożyć wniosek, w którym konsument wskaże zakres informacji, jakich się domaga.

Przeliczenie kredytu z pominięciem powiązania z walutą obcą

Drugą z czynności zmierzających do ustalenia zakresu roszczenia o zapłatę jest przeliczenie kredytu w wariancie, zakładającym pominięcie klauzul wiążących kredyt z walutą obcą. Pozwoli to na ustalenie kwoty, jaką konsument nadpłacił, wykonując umowę zawierającą klauzule nieuczciwe. Do prawidłowego wykonania obliczeń konieczne jest zaświadczenie, o którym mowa w poprzednim akapicie.

Po ustaleniu zakresu roszczeń, jakie konsument może sformułować wobec banku, można przejść do trzeciego etapu sprawy ale o tym będzie mowa w następnym artykule. 

Przeczytaj również: Unieważnienie umowy kredytu frankowego krok po kroku 

 Umów się na konsultację
Udostępnij:

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.