Czy frankowicze mogą skorzystać z ulgi podatkowej?

Oprocentowane zmienne kredytu

Na początku 2022 roku liczba ugód zawieranych przez frankowiczów z bankami istotnie zmalała. Powodem tej sytuacji była niepewność co do podatkowych skutków ugód. Wszystko zmieniło się jednak w dniu  15 marca 2022 r. Dlaczego? 

 

Wyjaśnia adw. Krzysztof Puzio, ekspert z prawa bankowego oraz kredytów walutowych.  

Minister zwlekał z wydaniem Rozporządzenia

 

Od 15 marca 2022 r. kredytobiorcy mogą mieć pewność, że zawarcie ugody z bankiem nie spowoduje konieczności zapłaty podatku.

W sprawach kredytów frankowych ugoda polega najczęściej na zmniejszeniu salda zadłużenia kredytobiorcy. Kwota, o jaką zadłużenie zostanie zmniejszone, to tzw. kwota umorzenia. Co do zasady od kwoty tej należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, umorzenie stanowi bowiem przychód kredytobiorcy.

Do końca 2021 roku obowiązywało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Przepisy tego Rozporządzenia stanowiły, że kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od umorzonej części kredytu. Rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2021 roku.

Po 1 stycznia 2022 roku Minister Finansów długo zwlekał z wydaniem nowego Rozporządzenia, co spowodowało zahamowanie procesu zawierania ugód przez kredytobiorców. Sytuacja uległa jednak zmianie 15 marca 2022 roku. Tego dnia weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Rozporządzenie to przedłuża czas obowiązywania ulgi podatkowej dla frankowiczów, którzy zawrą ugodę z bankiem.

Kto może skorzystać z ulgi?

Skorzystać z ulgi mogą kredytobiorcy, którzy:

  •  zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu – gdy kredyty te zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej,
  •  nie korzystali wcześniej z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

Wierzytelności, o których mówi Rozporządzenie (zaliczane do kwoty umorzenia) obejmują kapitał kredytu, odsetki oraz opłaty, jeżeli ich poniesienie przez kredytobiorcę było niezbędne do zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego, z wyjątkiem kosztów usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń.

Oznacza to, że umorzenie wszelkich kwot związanych bezpośrednio z kredytem nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Kiedy rozporządzenie zaczyna obowiązywać?

 

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra 11 marca 2022 roku, ogłoszone
w Dzienniku Ustaw 14 marca, a weszło w życie 15 marca 2022 r. Jego postanowienia stosuje się do kwot umorzonych w okresie dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zapewnia bezpieczeństwo frankowiczom, którzy zdecydują się na ugodę z bankiem. Kredytobiorcy mogą mieć pewność, że ugoda nie spowoduje konieczności zapłaty podatku (przynajmniej do końca 2022 roku). Ma to bardzo istotne znaczenie dla kalkulacji opłacalności zwarcia ugody.

 

Umów się na konsultację

JESTEŚMY ABY CI POMÓC

Udostępnij:

Komentarze

  • Kamila

    5 kwietnia, 2022 - 3:06 pm

    Bardzo przydatne informacje.

Napisz komentarz

error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.