Czy masz taką klauzulę w umowie kredytu?

Pewne zapisy w umowach kredytów "frankowych", są nieważne i zwiększają Twoją szansę na wygraną w Sądzie!

jeśli masz taki zapis w umowie jesteś na wygranej pozycji ponieważ zapisy te są sprzeczne z interesem klienta a bank nie miał prawa ich stosować.

awd. Łukasz Doliński

        Są podobno konsumenci, którzy czytają długie warunki umów zapisane  drobnym drukiem. Większość ludzi nie czyta, bo nie ma na to czasu a ponadto  skomplikowana terminologia prawnicza skutecznie odstrasza.  Już po przeczytaniu dwóch zdań lektura książki telefonicznej wydaje Ci się bardziej pasjonująca. Ogólne warunki umów są pisane przez prawników i  dla prawników a nie dla konsumenta. Warunki te są nam narzucane przez dużych graczy czyli banki, leasingodawców, operatorów sieci internetowej itd. Kiedy chcemy zawrzeć umowę z takim podmiotem nasz wybór ogranicza się  do wyboru z przysłowiowej „ruskiej stołówki” możesz  w niej jeść lub nie. Podpisujesz co dają, chyba, że jesteś prawnikiem i masz już skrzywienie zawodowe ale o tym napiszę w innym poście. 

             Skoro Bank sam przygotowuje ogólne warunki to oczywiste jest, że umieszcza tam zapisy korzystne dla siebie a nie dla drugiej strony. Często zdarza się, że Bank tak bardzo broni swojego interesu, że umieści w takiej umowie tzw. klauzulę abuzywną. Jest to zapis tak skrajnie niekorzystny dla klienta, że prawo nakazuje go wyeliminować z obrotu prawnego. Taki zapis w skrajnych przypadkach może doprowadzić do unieważnienia umowy. Sprawdź czy masz taki zapis w swojej umowie. Nie musi to być dokładna treść słowo w słowo. Niektóre banki stosują podobne klauzule bo tak naprawdę liczy się sens danego zapisu a nie jego dokładna forma. 

Niedozwolona klauzula nr 1 

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S. A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Niedozwolona klauzula nr 2

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.

Niedozwolona klauzula nr 3 

W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty. 

Powyższe zapisy są wpisane w tzw. rejestrze klauzul niedozwolonych. W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu.

Niedozwolone postanowienia umowne, zawarte w umowie bądź we wzorcu umowy nie wiążą konsumenta względem przedsiębiorcy, a zatem są wobec konsumenta bezskuteczne. Następuje to z mocy samego prawa. Nie musisz więc udowadniać, że:

  1. zapis jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;

lub

     2. rażąco narusza Twój interes jako konsumenta.

Wpisanie tych klauzul do rejestru Prezesa UOKIK rozwiewa wszelkie wątpliwości zwiększając Twoje szanse na wygraną w sądzie. 

 

Umów się na konsultację
Udostępnij:
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.