KREDYTY FRANKOWE

kredyty frankowe pomoc prawna

Kredyty frankowe

W latach 2004 – 2009 wiele banków oferowało klientom tzw. kredyty frankowe. Jak okazało się po kilku latach, umowy  kredytowe zawierały postanowienia nieuczciwe. Na ich podstawie banki mogły zwiększać zadłużenie kredytobiorców bez żadnych umownych ograniczeń. Klient, który zawarł z bankiem taką umowę może  domagać się jej unieważnienia oraz żądać od banku zapłaty całej kwoty, jaką zapłacił wykonując nieważną umowę.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów, zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.

Należy przynieść umowę kredytu wraz z załącznikami oraz wszelkie dokumenty otrzymane od banku (mogą to być regulaminy,  harmonogramy, symulacje i in.). Dokumenty te posłużą do szczegółowej analizy sprawy. Istnieje możliwość przeslania ich na adres Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas umawiania się na spotkanie możesz zaznaczyć,  że nie jesteś w stanie dotrzeć osobiście i zależy Ci na konsultacji on-line. Jesteśmy w pełni przygotowani na przeprowadzenie teleporady za pośrednictwem bezpiecznych form komunikowania się na odległość. Przed konsultacją prześlemy do Ciebie link do konsultacji, a jedyne co musisz zrobić, to otworzyć go o wyznaczonym czasie w przeglądarce. Jeśli nie dysponujesz komputerem, zawsze istnieje możliwość porozmawiania po prostu przez telefon.

Dzięki reprezentacji nie  musisz przejmować się procesem ponieważ wszystkie pisma i czynności podejmuje za Ciebie adwokat. Ty możesz spokojnie zająć się swoimi sprawami, a nam pozostawić kwestie procesowe i prawne. Reprezentacja oznacza,  że adwokat, który otrzymał od Ciebie stosowne pełnomocnictwo, reprezentuje Cię przed Sądem, odbiera w Twoim imieniu korespondencję z sądu, przygotowuje w Twoim imieniu pisma procesowe. Przed wysłaniem pisma zawsze konsultujemy jego treść z klientem. Doradzamy i często podejmujemy decyzje wspólnie z klientem, po przenalizowaniu wszelkich możliwości. W ramach reprezentacji adwokat stawi się na każdej rozprawie, z Tobą lub bez Ciebie, jeśli akurat nie będziesz mógł w danym dniu być w sądzie. Reprezentacja to również przygotowanie Ciebie do wystąpienia przed sądem tak, abyś przeszedł przez proces w pełni przygotowany na każde pytanie, bądź sytuację na sali sądowej. Reprezentacja oznacza również możliwość przeprowadzenia mediacji w celu zawarcia jak najlepszej dla Ciebie ugody.

Minimalne ceny reprezentacji przed sądem są ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Są to kwoty minimalne. W kancelarii stosujemy zasadę, że cena zawsze odpowiada nakładowi pracy i jest adekwatna do jakości. Dlatego też ceny są ustalane indywidualnie. Wyznajemy zasadę, że nie bierzemy spraw, które są z góry skazane na przegraną. Zawsze informujemy klienta kiedy widzimy, że szanse na wygraną są znikome, aby nie narażać go na koszty. Zależy nam na wygranej i nigdy nie zakładamy porażki. Czy jeśli wygram mogę liczyć na zwrot kosztów? Jeśli wygrasz sprawę sąd zasądzi na Twoją rzecz zwrot kosztów proporcjonalnie do stopnia, w jakim wygrałeś proces. Jeśli sąd zasądzi całe roszczenie o które walczyłeś, otrzymasz 100% zwrot kosztów poniesionych na sprawę, w tym koszty zastępstwa adwokackiego, wedle stawek minimalnych.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij do nas skan umowy Sprawdzimy Twoje szanse na wygraną

+48 510 224 065

    .......................................................................................................................................................................................................
    PONIŻEJ NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDNĄ Z TRZECH OPCJI:


    .......................................................................................................................................................................................................
    Współadministratorami Twoich danych osobowych są adwokaci: Łukasz Doliński, Krzysztof Puzio, Maciej Suduł, Tomasz Sagan; Siedziba administratora: ul. Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola e-mail: sekretariat@dolinskiiwspolnicy.pl, tel. 510-224-065 Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby uprawnionej) w celu analizy sprawy zgłoszonej w zapytaniu, udzielenia odpowiedzi oraz przedstawienia oferty reprezentacji. Przysługuje Ci prawo: dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego. Treść pełnej klauzuli znajduje się tu (LINK do Polityki ochrony danych.) Przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania zgody (w sposób dowolny). Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.