Tag: przekroczone punkty karne

prawo odmowy zeznań

Przenigdy nie przyjmuj takiego mandatu! Czyli przekroczyłem 24 punkty i co dalej?

24 punkty i co dalej? Nie zga­dzaj się na karę, ponie­waż może się oka­zać, że jesteś nie­winny. Dokład­nie tak samo jak jeden z naszych klien­tów w ostat­nio wygra­nej przez nas spra­wie. 24 punkty i co dalej? Stało się! nasz klient prze­kro­czył magiczną liczbę 24 punk­tów kar­nych za wykro­cze­nia dro­gowe. Poli­cja skie­ro­wała do Sta­ro­sty wnio­sek o zwe­ry­fi­ko­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji do pro­wa­dze­nia […]
Czytaj więcej
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem.